Bezpečnost na vodě

Bezpečnost osob a psů je vždy na prvním místě. Trenér a vedoucí výcviku může kdykoli rozhodnout o vyloučení výcviku, zejména z důvodu bezpečnosti. Poslouchejte tedy pozorně jejich pokyny.

Odpovědnost za bezpečnost sebe a svého psa leží pouze na psovodovi, účastní se výhradně na vlastní nebezpečí a je si vědom/a úplné vlastní zodpovědnosti za sebe a svého psa, stejně jako odpovědnost za škody, způsobené ostatním. Před začátkem akce bude psovod seznámen s bezpečnostními pravidly při výcviku.

Psovodi mladší 18 let se mohou zúčastnit pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce. Psovodi mladší 15 let se mohou zúčastnit pouze pod přímým dohledem rodičů či jimi zplnomocněné osoby.

Buďte připraveni kdykoli jít se (svým) psem do vody, zejména pro úspěšné dokončení cviku. Navzájem si figurujeme, takže počítejte s tím, že půjdete do vody.

Povinné a doporučené vybavení je podrobněji specifikováno v sekci Otázky a odpovědi.  

Minimálně 5 hodin před plaváním ani v průběhu výcviku doporučujeme psa nekrmit - hrozí život ohrožující stav torze žaludku či sleziny. Odměňování pamlsky je pouze na vlastní riziko a nedoporučujeme jej.

V případě větrného nebo chladnějšího počasí hrozí nachlazení psa (nebo tzv. syndrom mrtvého ocasu), proto je vhodné psa po cviku vytřít ručníkem a nevystavovat jej větru (závětří, obleček).

Akce se nemohou zúčastnit háravé feny, nemocní psi. Samozřejmostí by mělo být sbírání exkrementů v okolí výcviku a zabezpečení psa tak, aby nezpůsobil škodu na vybavení. Mimo provádění cviků není volný pohyb psů povolen a opakované "narušení" výcviku může být důvodem k vyloučení z akce. Psi, kteří nevykonávají cvik musí být zajištěni tak, aby nerušili cvičící psy a měli by mít umožněn odpočinek (uvázání, klec, jiné místo).

Při výcviku jsou vyloučeny bolest působící pomůcky (zejména elektronické obojky, ostnaté obojky a podobně). Nedoporučujeme používat kožené obojky, postroje (hrozí bolestivé zapaření).