Vodní záchranařina

Výcvik vodních prací a vodní záchranařiny je vyhledávaným typem výcviku pro psy, kteří milují vodu. Je velmi vhodný i pro psy se zdravotním omezením (nemoci pohybového aparátu), zvyšují fyzickou i psychickou odolnost. Cvičit může pes bez omezení věku (štěňata cca od 4-6 měsíců), nezáleží ani na velikosti psa nebo plemenu. Výhodou je pejsek, který ochotně plave a nosí předměty (ale není to podmínkou).

Cviky jsou voleny na základě zkušeností a věku psa, převážne se jedná o cviky podle platných zkušebních řádů (mezinárodní, národní), s možností cvičit jen pro radost a kondici nebo se zaměřit na preciznost provádění cviků ke zkoušce.

Obvyklý průběh výcviku

Na místo výcviku se dostavte včas nebo raději s předstihem, abyste stihli vybalit věci, převléct se apod. Výcvik je zahájen v určenou dobu (dle propozic akce) krátkým poučením, zopakováním bezpečnostních pravidel. Psovodi se psy jsou rozděleni do skupin a je určeno pořadí psů ve výcviku, které je možné měnit pouze po dohodě.

Každý cvik vykonává pes obvykle 2x. Klademe důraz na pochopení cviku, psovod tedy není omezen časem na provedení. Po tuto dobu je v prostoru výcviku přítomen pouze cvičící pes a psovod, je zakázáno narušovat výcvik pobíháním jiného psa. V pořadí následující pes bude přichystán poblíž, aby výcvik probíhal plynule, ale zároveň v bezpečné vzdálenosti od cvičícího psa. Výjimky z tohoto pravidla povoluje pouze trenér (odložení druhého psa na břehu, cvik se dvěma psy apod). Ostatní psovodi mohou výcviku přihlížet, což velmi doporučujeme. Současně platí pravidlo o vzájemném figurování.

Po prvním cviku nebo je vhodné jej vyvenčit, namočení psa zvyšuje tuto potřebu.

Objem výcviku je přizpůsoben fyzickým možnostem psů, nedoporučujeme přidávat samostatné další aktivity zejména začínajícím psům. V době odpočinku (mezi cviky) by měli psi v klidu odpočívat, výcvik je náročný fyzicky i psychicky. Trenéři jsou schopni lépe odhadnout výkonnost vašeho psa, řiďte se proto jejich doporučením výcvik ukončit nebo provedení cviku upravit.